Maliřské a natěračské
práce

 

 

Novinky
Malířské a natěračské práce


Malířské práce
Jste rodina s vlastním bytem či domem, podnikatel s nebytovými prostory (průmyslovými i obchodními stavbami, kancelářemi,...) nebo máte v plánu renovaci školních či kulturních prostor, pak jsou Vám naši malíři plně k dispozici. Zaručujeme profesionální přistup s využitím moderních připravků a technologií.
Ať už potřebujete dodat místnostem světlo, nové barvy, dekorační omítky, tapety, štuky nebo potřebujete provést kvalitní přípravu povrchu zdí a stropů, stržení starých tapet, oškrábání staré malby, vyrovnání nerovností zdí, štukování a stěrkování zdí a stropů, můžete se spolehnout na naše kvalitní služby. Dále naše firma vlastními silami zajistí zakázky jakéhokoliv rozsahu na profesionálně odborné úrovni a také vytvoří komplexní návrh inovace a ladění barev, použitých materiálů až po finální úpravu prostorů k Vašim představám a přáním.

Malování interiérů a nebytových prostor
Malování interiérů již dnes není prací, k níž stačí vzít štětku, rozmíchat trochu vápna a za odpoledne vybílit několik stěn. Odbyté a neodborně provedené malířské práce se vymstí - zanechávají v návštěvnících místností nežádoucí dojem a vytváří v nich pocit nedůvěry v osobu, instituci či firmu, kterou navštívil. 

K tomu, aby se Vaši návštěvníci, zákazníci, pacienti, zaměstnanci anebo i Vy sami cítili dobře a byli pozitivně naladění, je jednou z podmínek příjemné prostředí. Kvalitně provedené malby, hladké a barevně příjemně ladící stěny navodí v místnosti pozitivní atmosféru a ta se bude intenzívně promítat do mezilidských vztahů utvářejících se mezi uživateli a návštěvníky vymalovaných interiérů. Dobrou zprávou je skutečnost, že tyto vjemy působí na lidi dlouhodobě a investice do kvalitně provedeného vymalování interiéru se tak prakticky nemůže nevyplatit.


Nátěry fasád
Fasády jsou významným architektonickým prvkem každé stavby. Proto i nátěry fasád ovlivňují estetické vnímání budovy a často bývají jedním z mála odlišujících se prvků moderních domů. Fasády domů tak v podstatě určují charakter ulice i města. Nejvíce je to vidět na historických centrech, kde dotvářejí náladu a typickou atmosféru místa. Nátěry fasád nemají jenom estetickou funkci, ale jsou také významným ochranným prvkem. Dobře paropropustné a hydrofobní jsou nátěry fasád silikátovými omítkami. Jako pojivo se zde používá draselné vodní sklo. Pokud máte problém s vlhkostí, pak zapomeňte na omítky minerální či disperzní a sáhněte po fasádě z omítky tzv. sanační. Sanační omítky jsou vysoce porézní a velmi dobře propouští páry. Fasáda dobře dýchá. Voda se díky této specifické vlastnosti sanační omítky odpařuje rychle, takže se plísně nestačí vůbec tvořit. Disperzní nátěry fasád jsou zcela vodoodpudivé a velice odolné proti povětrnostním podmínkám.

Rozdělení fasádních nátěrů podle použitého nátěru:

 • Penetrační nátěry fasád - základní nátěr pod všechny fasádní nátěry, který zlepšuje přilnavost fasádní barvy a snižuje nasákavost podkladu.
 • Silikonové nátěry fasád – nátěr na bázi silikonové pryskyřice s několika pozitivními vlastnostmi. Tento nátěr má dlouhodobě vysokou odolnost proti srážkové vodě, samočistící schopnost povrchu, vysokou prodyšnost pro vodní páry, výbornou odolnost proti agresivním složkám v znečištěném ovzduší a je jednoduše zpracovatelná.
 • Silikátové nátěry fasád – zahrnují barvy na bázi silikátu vyznačující se vysokou kryvostí a odolností proti škodlivinám v ovzduší.
 • Disperzní nátěry fasád – disperzní fasádní barvy jsou typické svojí univerzálností použití na prakticky všechny stavební podklady. Mají vysokou odolnost proti srážkové vodě a agresivním složkám v ovzduší, také optimální UV stabilitu a doboru prodyšnost pro vodní páry.

Lakýrnické práce
Lakýrnické práce jsou pro mnohé nepříjemnou zkušeností. Naši odborně kvalifikovaní zaměstnanci vědí jak na to, jsou pravidelně seznamováni s novými výrobky a jejich používáním, neustále si zvyšují svou kvalifikaci a lakýrnické práce jsou pro ně tudíž hračkou. Znají správné techniky a vědí, kde je potřeba dát si velký pozor na dokonalé odstranění všech nesoudržných vrstev a nečistot i jak zlikvidovat staré nátěry při renovaci. Poradí Vám jaké barvy a laky jsou vhodné pro různé druhy materiálů. Dnešními barvami lze natírat od betonu, přes kov až po umělohmotné předměty, lakování bytových doplňků a jeho součástí jako jsou např. zárubně, dveře, okna, truhlářské výrobky jako jsou např. postele, patra na spaní, komody, příborníky, dřevěné kuchyňské linky, stoly, židle, paravany, zahradní nábytek, ploty, schody, podlahy, parapety, trámy, krovy, apod. Lakýrnické práce provádíme rychle a kvalitně, dále Vám také poradíme jak správně ošetřovat nalakované plochy i pomůžeme s průběžným odborným servisem. Lakýrnické práce jsou jednou z našich odborných služeb. Naše firma je tu pro Vás.

Nátěry podlah

Caparol – Disbon (povrhové úpravy betonových podlah)
Betonové nebo potěrové podlahy nejsou bez odpovídající povrchové úpravy odolné mechanickému ani chemickému namáhání.
Zejména v průmyslových provozech jsou potom podlahy vystaveny silnému namáhání, které je může rychle poškodit. Mnoho výrobních procesů potom vyžaduje specifické vlastnosti podlahy, jako je zvýšená chemická odolnnost, nebo svod statické elektřiny.
Široké spektrum použití nabízejí i podlahy v exteriéru, jako jsou balkony, lodžie nebo terasy. Nátěrový systém zde působí nejen jako estetický prvek, ale chrání i stavbu samotnou před povětrnostními účinky.
Běžné epoxidové nátěry jsou velmi odolné, ale nejsou imunní vůči změkčovadlům z pneumatik, které mohou poškodit podlahu. Proto je třeba do garáží, kde může vozidlo delší dobu stát, používat speciální epoxidy odolávající změkčovadlům z pneumatik.
Program podlahových nátěrů Disbon všechny tyto požadavka spolehlivě zabezpečí.
Disboxid – epoxidové pryskyřice pro univerzální použití, od jednoduchého nátěru podlah až po extrémně odolné vrstvy plastbetonů.
Disbopox – speciálně modifikované epoxidové nátěry ředitelné vodou pro nižší až střední namáhání.
Disbothan – povrchové úpravy (nátěry) na bázi polyuretanu.
Disbon – jednoduché nátěry pro nižší namáhání na akrylátové bázi.

Dekorační nátěry do vnitřních prostor
Především do reprezentačních prostorů jsou vhodné podlahy na bázi epoxidu. Nátěr epoxidovou pryskyřicí nemusí být jen fádně jednobarvený, ale může být vhodnou estetickou součástí interiéru. Oproti jiným povrchovým úpravám má výhody ve vysoké trvanlivosti, snadné údržbě, absenci spár,  atd.

Protipožární nátěry jsou primární ochranou konstrukcí při požáru
Při požárech dochází k ohrožení osob a uskladněného materiálu v budovách nejen působením ohně, ale také šířením zplodin a v neposlední řadě zhroucením konstrukcí budov. Žár šířící se budovou působí na ocelové a dřevěné nosníky. Zatímco u dřeva dochází k hoření nosné konstrukce, která postupně přichází o materiál a tím i nosnost, u ocelových konstrukcí dochází k tečení kovu, kdy vlastní ocelové nosníky sice neshoří, zato se působením žáru kroutí, ohýbají a praskají. V případě betonu pak dochází působením žáru k pukání a trhání betonových dílců společně se zabetonovanými ocelovými armaturami a procházejícími ocelovými nosníky.

Při požáru lze těžko odhadnout, kdy ke zhroucení konstrukce dojde, a jsou tak ohrožení nejen zachraňovaní lidé, ale také příslušníci záchranných jednotek. 
Čas, po který konstrukce budovy odolává ohni,  významně prodlouží protipožární nátěry aplikované na nosné prvky budov. Stejně tak lze pečlivým výběrem nátěrové hmoty ovlivnit, zda při požáru dojde či nedojde k masívnímu uvolňování toxických látek a zda tak budou ušetřeny evakuované osoby před udušením.

Jak fungují protipožární nátěry:
Protipožární nátěry odolávají ohni různým způsobem. Podle způsobu, kterým čelí ohni a žáru, rozdělujeme protipožární nátěry na 3 základní skupiny:

 • Zpěnitelné protipožární nátěry - při působení žáru se barva změní na pěnu, která obalí natřenou konstrukci vrstvou působící jako tepelná izolace, zbrzdí tak přenos tepla do konstrukce budovy a tímto významně prodlouží čas potřebný pro evakuaci osob a majetku z hořící budovy. Dojde-li k uhašení požáru v krátké době, může zpěnitelný protipožární nátěr ochránit konstrukci před zhroucením a tak významně snížit objem škod na majetku.
 • Netoxické protipožární nátěry - používají se na nátěry ploch, které nemají nosnou funkci v konstrukci budovy. Nahrazují klasické nátěrové hmoty v místech, která není nutno chránit před požárem dražšími zpěnitelnými protipožárními nátěry, ale u nichž je požadavek na zabránění vzniku toxických zplodin při hoření a působení žáru - například na nátěry stěn únikových chodeb a schodišť.
 • Kombinované protipožární nátěry - působí jako kombinace obou výše zmíněných protipožárních nátěrů - působením žáru vytvářejí na konstrukci tepelně izolační pěnu a zároveň neprodukují toxické zplodiny.
 • Tapety jsou dekorativním prvkem, který umožňuje v relativně krátkém časem, s vynaložením malé námahy a levně vyzdobit stěny i s méně kvalitní omítkou a vytvořit útulné prostředí i bez nutnosti stěhování nábytku a časově náročné přípravy a následujícího úklidu. Moderní tapety nejsou však jen nástrojem k rychlému zaplácnutí škaredých panelů. Vyškolený tapetář umí vybrané tapety povýšit na opravdu kvalitní stylovou krytinu, vhodně doplňující interiér.

Jak na plísně?
Boje s plísní začínají nenápadně a končí „katastrofou“. Pokud se Vám v příbytcích na stropě či zdech objevují tmavé vlhké skvrny nebo Vám již začala opadávat omítka a je cítit zatuchlý zápach, pak Váš příbytek přepadla plíseň. A jak vyléčit dům od plísní?
Existuje řada rad, jak se vlhkosti a plísní zbavit, od větrání přes používání různých pohlcovačů vlhkosti. Pokud jsou už Vaše stěny komplexněji napadeny plísní nikdy ji neodstraňujeme, aby nedošlo k rozptýlení zdraví škodlivých výtrusů, ale postříkáme prostředky na hubení plísní (např.: Fungispray), po aplikaci dezinfekčního prostředku mechanicky odstraníme plíseń a vymalujeme nejlépe barvou, do které přidáme protiplísňový přípravek (např.: Fungisan, což je přísada do vodou ředitelných barev, omítek a jiných minerálních stavebních materiálů).

Tapeta – důležitý prvek interiéru
Jeden z možných způsobů vytvoření příjemné atmosféry u vás doma je tapetování. Rozmanitost materiálů a vzorů tapet umožňuje, abychom si vytvořili interiér pokojů přesně podle našeho vkusu. Tapeta může být mimořádně estetická i "hmatatelná". Svou krásu uchovává na dlouhou dobu. Pokud jí však máme už po krk, jednoduše ji vyměníme. Některé typy tapet se dají snadno čistit, mýt, natírat nebo podle potřeby znovu přetřít. Existují tapety, které mají pozitivní účinky na klima interiérů vytvářením příjemného pocitu tepla.

 • Tapety se sklotextilním vláknem
  V posledním období jsou velmi populární tapety se sklotextilním vláknem. Jsou omyvatelné, dají se přemalovat a zachovávají si své rozměry i barvy. Jsou odolné proti nárazům a díky dlouhé životnosti zůstávají dlouhotrvající ozdobou každého obydlí.
 • Vinylové tapety do každé místnosti
  Vinylové tapety se vyrábějí z umělé hmoty. Na základě nosné vrstvy rozlišujeme vinylové tapety se zadní stranou z papíru nebo se zadní stranou z vliesu. Vyrábějí se v různorodých vzorech a horní vrstva může být vyrobena i v pěnovém provedení. Vinylové tapety jsou použitelné do kterékoli místnosti. Jsou omyvatelné a dají se čistit. Proto jsou zvláště vhodné pro tapetování kuchyní, koupelen a předsíní.
 • Papírové tapety
  Papírové tapety patří mezi nejoblíbenější typy tapet hlavně kvůli jejich nízké ceně. Rozměry papírových tapet nejsou trvalé, proto se lepidlo nanáší na jejich zadní stranu a čeká se, dokud tapeta nabobtná (nechá se nasáknout lepidlem).
  Důležité informace, které by jste měli vzít v úvahu při koupi papírové tapety jsou: hmotnost tapety, možnost přemalování, čistění, skladba (jednovrstvá vs. dvouvrstvá tapeta) a úprava povrchu tapety.

Luxusní povrchové úpravy stěn
Dodají Vašemu interiéru nevšední design, originalitu a nezaměnitelný půvab.
Kvalita materiálů, variabilita zpracování, užitné vlastnosti a především jejich precizní zpracování jsou pro nás samozřejmostí a také výzvou uspokojit Vaše požadavky a přání.
Možnosti technik (výběr):

 • Benátské štuky
 • Imitace pohledových betonů
 • Efekty kamene
 • Metalické, perleťové efekty
 • Povrchy drahých kovů
 • Efekty sametu

Arte-lasure
Bez rozpouštědel, vodou ředitelná, ekologická a bez zápachu.
Speciálně vyvinutá, vysoce atraktivní lazura pro vnitřní použití na hladkých nebo lehce strukturovaných podkladech. Pro náročnější úpravy interiérových prostor.


Metallocryl – Interior
Lesklá disperzní barva s metalickým vzhledem pro vnitřní použití.

Barva se speciálními metalickými pigmenty pro nátěry vnitřních stěn, nejlépe na strukturované podklady. Obzvlášt vhodná pro interiéry reprezentačních prostor, jako kancelářské budovy, banky, diskotéky a podobné prostory.

StuccoDecor - Di Luce
Stucco Decor DI LUCE je stěrková hmota na disperzní bázi pro vytváření vysoce lesklých povrchů v interiéru.
Lze ji zpracovávat mnoha způsoby a ztvárnit do mnoha podob podle fantazie a vkusu zákazníka. Povrch je vysoce odolný proti poškození a znečištění.


 Nechejte přípravu a úklid na nás
Jsme si vědomí, že příprava a úklid patří ke každé řemeslné práci a  malování interiérůnení v tomto výjimkou. Proto bereme jako samozřejmost, rozhodnete-li se svěřit kompletní přípravu Kanceláře, provozní pracoviště, veřejné prostory, instituce, školy, nemocnice - existuje mnoho nebytových prostorů, kam denně vstupujeme a ačkoli si to většinou plně neuvědomujeme, působí na naše smysly ať už pozitivně, neutrálně anebo i negativně. Prvním, co po vstupu do interiéru vnímáme, je barevné ladění místností a v neposlední řadě kvalita, provedení a celková uhlazenost maleb. Zakládáme si na tom, aby výsledky práce našich malířů zanechávaly v návštěvnících interiérů jen příjemné dojmy a pocity.