ZEMNÍ PRÁCE - 2017

Štěpánov, parkoviště u MŠ - realizace nového parkoviště

Šumperk, nemocnice - chodníky u pavilonu R

ZEMNÍ PRÁCE - 2016

Šumperk, nemocnice - výkopové práce při stavbě pavilonu R pro zhotovitele, firmu MORYS