Rekonstrukce výtahů

 

 

Novinky
Modernizace výtahů v panelových domech

MODI 300 a MODI 320

Program Modi 300 a MODI 320 je ucelený způsob modernizace a odstranění provozních rizik osobních výtahů TOV 250/ 0.7, výrobce Transporta Brno, umístěných v zrcadle schodiště, kde výtahovou šachtu tvoří ocelová konstrukce opláštěná pletivem nebo drátěným sklem nebo plnostěnných šachtách panelových domů. Celá modernizace je koncipována tak, aby byla odstraněna všechna rizika vyskytujících se u těchto výtahů.  Modernizace v maximální míře snižuje energetickou náročnost provozu, hlučnost a minimalizuje negativní vliv na životní prostředí. 
Modernizace může být členěna do tří etap, které je možné provádět postupně nebo v celku podle finančních možností objednatele. Celá modernizace by však měla být provedena do pěti let od zahájení první etapy. Po dokončení modernizace výtah splňuje požadavky na výtahy dle evropských norem a odstraňuje vyskytující se rizika specifikovaná v EN 81-80. Na modernizaci výtahu programem MODI není nutné stavební povolení.
Tato modernizace  neřeší opláštění výtahové šachty mimo stěnu na straně vstupu do kabiny výtahu (čelní stěnu šachty). Opláštění šachty lze řešit samostatně .
Je-li součástí dodávky také opláštění šachty může být na výtah vydán certifikát a označení CE.

 Výtahový stroj

Nový výtahový  stroj  s dvojčinnou brzdou, bez azbestovým obložením, trvalou olejovou náplní a speciálním motorem pro frekvenční řízení otáček při rozjezdu a zastavování výtahu vykazuje stálý točivý moment, což se příznivě projevuje na komfortu jízdy a přesném zastavení výtahu ve stanici. Odstraněním původního betonového základu stroje a jeho nahrazením lehkým, antivibračně uloženým rámem dojde k celkovému odlehčení stropního panelu šachty a podstatnému snížení hluku a chvění způsobených vibracemi stroje. Celý stroj váží pouze 192 kg. Stroj je navržen pronosnosti výtahu do 350 kg, při rychlosti 0,7 až 1,0 m/s. Příkon motoru je podle nastavených parametrů  od 2,2 do 2,6 kW. Provoz výtahu s tímto novým strojem snižuje energetickou náročnost provozu  o 48% proti původnímu stavu.

Výtahový rozvaděč

Pro program MODI 300 a MODI 320 vyvinul přední český výrobce výtahových rozvaděčů firma Mezservis spol. s  r. o. Vsetín nový výtahový rozvaděč MOROS. Rozvaděč je osazen mikroprocesorovou řídící jednotkou umožňující celou řadu provozních nastavení dle potřeb uživatelů výtahu. Je připraven pro dálkové monitorování provozních stavů servisní firmou prostřednictvím GSM brány.  Regulaci otáček zajišťuje špičkový frekvenční měnič UNIDRIVE SP, který dokáže snímat provozní zatížení kabiny a podle vyhodnocení upravovat sběrný program. Použití tohoto měniče dává možnost instalovat zařízení pro samovyproštění osob v případě výpadku el. proudu.
Je možné naprogramovat  parkovací stanici, druh sběrného řízení, druh signalizace, zápis provozních hodin a spotřeby el. energie, monitorování chyb, časovou blokaci a řadu dalších provozních parametrů.
Rozvaděč umožňuje připojení stávající el. instalace v šachtě výtahu s drobnou úpravou v případě, že modernizace probíhá v etapách.

Kabina  a zařízení výtahové šachty

Nová kabina s rámem pro oboustranné zachycovače, podlahou s protiskluzovým povrchem a ohrazení z nesnadno hořlavého materiálu je zvětšena až o 25 cm proti původní kabině.. Vstup do kabiny je osazen centrálními automatickými dveřmi 4K ROLO s  frekvenční regulací doběhu. Tak dojde k odstranění hluku způsobeného odkláněcím magnetem. Konstrukce kabinových dveří umožňuje instalaci šachetních dveří jak ručních, tak i automatických. Kabinové dveře nezvětšují  požadavek na prostor v kabině. V kabině je osazeno ovladačové tablo v provedení antivandal s prosvětlovacími ovladači stanic, dveří a nouzového signálu. Do tabla je integrován telefon pro přivolání obsluhy v případě uváznutí osob, nouzové světlo a  digitální rolující ukazatel pohybu výtahu a pater. Na  ukazateli se též zobrazují informace o provozním stavu výtahu. Doplňky vnitřního interiéru kabiny jsou provedeny v nerezu,kabinové dveře jsou opatřeny nástřikem komaxit a otěru vzdorným lakem. Na kabině výtahu je instalován ovladač servisní jízdy. Výbavu kabiny lze rozšířit dle požadavků odběratele.
Nová kabelová el. instalace v šachtě je plně osazena otřesu vzdornými konektory, což minimalizuje poruchovost a zaručuje vysokou spolehlivost. Všechny nové díly jsou chráněny proti korozi zinkováním.

Šachetní dveře

Nové šachetní dveře mohou být centrální automatické  nebo ruční otočné které  jsou osazeny  kontrolní uzávěrkou, zabudovaným samozavíračem a průhledovým okénkem. V zárubni dveří jsou osazeny prosvětlovací ovladače v provedení antivandal se  signálem o záznamu požadavků a šipkami směru jízdy výtahu. Ve výchozí stanici je v ovladači instalován rolujíci digitální displej.

Rozsah plné modernizace výtahu

 • Výměna rozvaděče, hlavního vypínače a el. instalace ve strojovně
 • Výměna výtahového stroje s plynulou regulací rychlosti
 • Výměna vrchního dílu omezovače rychlosti
 • Instalace montážního nosníku ve strojovně
 • Výměna el. instalace v šachtě včetně osvětlení šachty
 • Montáž pevných vodítek protiváhy včetně konzolí
 • Výměna protiváhy a výměna nárazníku
 • Výměna nosných lan
 • Výměna rámu kabiny pro oboustranné zachycovače a vážící zařízení
 • Výměna vlečných kabelů kabiny
 • Výměna ostění a podlahy kabiny
 • Instalace automatických kabinových dveří
 • Instalace nové výbavy kabiny (ovladačové tablo s digit. signalizací polohy, telefon s automatickou volbou pro vyprošťovací službu, provozní a nouzové osvětlení kabiny)
 • Výměna spodního dílu omezovače rychlosti včetně lanka
 • Výměna nárazníků klece
 • Instalace žebříku do prohlubně
 • Výměna šachetních dveří (zahrnuje výměnu dveří včetně kontrolní uzávěrky a dveřního spínače a nadsvětlíku dveří)
 • Výměna patrových ovladačů se signalizací  směru jízdy + 1x s digitální signalizací polohy a směru jízdy ve výchozí stanici

Hlavní parametry výtahu po modernizaci

Nosnost:                     300 až 320 Kg – 4 osoby
Rychlost:                    0,7 až 1,0 m/s
Ložná plocha kabiny: až  800 x 1250 mm
Pohon:                        elektrický trakční s frekvenčním řízením otáček motoru
Příkon:                         2.2 až 2,6 kW
Kabinové dveře:         Automatické centrální 4K ROLO
Šachetní dveře:          Ruční otočné se samozavíračem nebo centrální automatické 4AO
Ovladače:                   Velkoplošné antivandal se signalizací
Řízení:                        Mikroprocesorové s možností změny dopravního režimu