PODPORUJEME

Každoročně podporujeme mnoho společenských a sportovních akcí a projektů. Zajímáme se o projekty kladně vnímané širokou veřejností, zejména pomoc dětem, postiženým a nemocným. Zajímáme se o podporu sportu a rozvoj kultury... 

TJ JISKRA Rapotín      https://www.fotbalrapotin.cz/  

S.O.S DĚTI KAMBODŽI

  • Tento projekt vychází z myšlenky, že je důležité pomáhat a respektovat přitom společenský a kulturní kontext daného regionu a obyvatel, kteří v něm žijí. Cílem není adoptovat děti přímo do České republiky. Každý dárce si může vybrat konkrétní dítě, které bude podporovat. Tato pomoc mu umožní se pravidelně najíst, chodit do školy a mít tak vyšší šanci změnit budoucnost. V sirotčinci žijí i děti velmi nadané, které by mohly do budoucna studovat vysokou školu.

FOR HELP      https://www.forhelp.cz/

  • spolek nosí jméno FOR HELP - "pro pomoc", a tím se řídí. Snaží se pomoct dětem a lidem s autismem. Snaha spolku je také zaměřena na osvětu o autismu.

HOKEJ ŠUMPERK 


 ZŠ A SŠ POMNĚNKA O.P.S. ŠUMPERK  

  • poskytli jsme finanční dar na koupi nového sociálního automobilu Centru denních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením