ZEMNÍ PRÁCE - 2018

Jeseník, odvodnění budovy -  instalace vodovodního potrubí, pokládka odvodňovacích žlabů, zámkové dlažby a obrubníků

Šumperk, VOŠ a SPŠ, Gen. Krátkého 1 - úpravy povrchu školního dvora, osazení stojany na kola, lavičkami, výsadba zeleně

ZEMNÍ PRÁCE - 2017

Štěpánov, parkoviště u MŠ - realizace nového parkoviště

Šumperk, nemocnice - chodníky u pavilonu R

ZEMNÍ PRÁCE - 2016

Šumperk, nemocnice - výkopové práce při stavbě pavilonu R pro zhotovitele, firmu MORYS