ZEMNÍ  PRÁCE  A  INŽENÝRSKÉ  SÍTĚ

  • výkopové práce
  • realizace a rekonstrukce kanalizačních řádů
  • demolice objektů
  • rekonstrukce a výstavba chodníků
  • realizace a rekonstrukce komunikací
  • výstavba cyklostezek
  • výstavba inženýrských sítí 
  • realizace a rekonstrukce domovních přípojek 
  • realizace parkovišť